A/L BIOLOGY

2021/2022Revision/ Theory සිද්ධාන්ත සියල්ල නිසිලෙස ආවරණය,පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න සාකච්ඡාව,දිනපතා අනුමාන ප්‍රශ්න නිබන්ධන සමඟ විශිෂ්ඨ සාමාර්ථයකට මග..

තනි හෝ කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති.

කොළඹ, ගම්පහ අවට