අභිමානවත් මනෝව්ද්‍යා උපදේශකයකු ලෙස ජීවිතය ජයගැනීමටත්,අන් අයගේ මානසික ගැටලු හා රෝග සුව කිරීමට දායක වෙමින් ආත්ම තෘප්තියක් මෙන්ම මුදට සීමා නොවු අතිවිශාල ප්‍රායෝගික හා න්‍යායික දැනුම් සම්භාරයක් ලබා ගෞරවාන්විත මිනිසෙකු මෙන්ම වෘත්තීමය හැකියාවන්ගෙන් පරිපූර්ණ ,දෙස් විදෙස් පිලිගත් ඩිප්ලෝමාදාරියකු සේ දෙපයෙන් නැගීසිටිමට ඔබට සුවිශේෂි අසමසම අවස්ථාක්.

Oxford Lanka Health & Education Unit

Oxford Lanka Medical ( PVT ) LTD

Colombo, SrilLanka.